staropolskie zagłębie przemysłowe | Bartour - Przewodnik Świętokrzyski

SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA PRZEMYSŁOWEGO

STAROPOLSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Początki górnictwa na tych terenach występują już tysiące lat p.n.e. Najliczniej występującym surowcem była ruda żelaza w Górach Świętokrzyskich i jej okolicach. Nie brakowało również miedzi, ołowiu i srebra. Ważnym surowcem był krzemień pasiasty, który spełniał ważną role w życiu codziennym. Produkowano z niego noże, siekiery, biżuterię.

Czasy naszej ery to już bardziej rozwinięty „przemysł”. Mianowicie

PROPONOWANE OBIEKTY ZWIEDZANIA: